Jakość

Lista kluczowych urządzeń testujących

Możliwości obejmują

Spektrometr optyczny
Ramiona Współrzędnościowa Maszyna Pomiarowa FARO (CMM)
Rockweel Tester
Różne narzędzia ręczne, osprzęt, mierniki i inne przyrządy pomiarowe
Optyczna maszyna pomiarowa
Defektoskop ultradźwiękowy
Wizualny system detekcji Inspec Vision
Tester rozciągania
Magnetyczny defektoskop proszkowy
Projektor profilowy

ISO 9001: 2015
PPAP
Zgłoszenia częściowych gwarancji
Statystyczna kontrola procesu (SPC)
Inżynieria odwrotna
Kontrola pierwszej sztuki (FAI)
8D Działania naprawcze Rozwiązywanie problemów
5 DLACZEGO Działania naprawcze Rozwiązywanie problemów
Zarządzanie audytem
Kalibracje

Ankiety klientów
Ankiety dostawców
Kontrola dokumentów
Zmiana inżynierska (ECR / ECN)
Szkolenie pracowników
Przegląd zarządzania
Konserwacja zapobiegawcza
Zarządzanie na miejscu 5S

  • Quality
  • Quality
  • Quality
  • Quality